PAVOL PRÁZNOVSKÝ
riaditeľ spoločnosti
KRISTÍNA PRÁZNOVSKÁ
fakturácie
PETER PIPÍŠKA
business manager
MAGDALÉNA HUČKOVÁ
ekonómka
IGOR LÁSZIK
stavbyvedúci
TOMÁŠ POLAKOVIČ
konštruktér
FRANZ SCHMIDT
stavebný majster
ALEXANDER CSONKA
stavebný majster
MIROSLAV ZRASTÁK
stavebný majster
PAVOL KOPÁČIK
pracovník
JOZEF ŠPALEK
senior leader
ALEXANDER ŠUBA
pracovník
PAVOL PRÁZNOVSKÝ - SENIOR
pracovník
ERIK PETLÁK
pracovník
JAROSLAV HEGYI
pracovník
ONDREJ OREL
pracovník
MÁRIO GALBA
pracovník