Naša spoločnosť ponúka realizáciu vysokokvalitných vapenocementových omietok nanášaných strojným zariadením.

Všetky dokončovacie práce sú realizované profesionálnymi rotačnými hladičkami a povrch je uplne rovný a dokonale zašúchaný.

Používame omietku od spoločnosti BAUMIT typ:  MPi 25.

Naša práca je založená predovšetkým na kvalite prevedených prác. Veľký dôraz kladieme na predprípravu objektu, ktorá zaberie 1 až 2 pracovné dni.

Pri predpríprave sa v prvom kroku olepia všetky okenné rámy apu lištamy a prilepia fólie tak aby sa zamedzilo akémukoľvek styku striekanej omietky s povrchom okna.

 vyrp11 561Okenny profil APU detail

Následne sa osadia kovové rohovníky na všetky vonkajšie rohy vrátane okenných špaliet, komínu a iných stavebných častí.

Rohovníky sú vyrovnané do presne zvislej polohy v dvoch osiach. 

Všetky prechody medzi rôznymi typmi muriva sú preklebrované s armovacou sieťkou. Na betónové časti je nanesený betón kontakt.

Po dôkladnej predpríprave sa začne strojovo omietať plocha. Prvá vrstva je nanesená a stiahnutá na hrubo. Druhá vrstva je detailová a je zašúchaná rotačnými hladičkami.

Po skončení prác nasledúju dokončovacie a upratovacie práce. Priestory odovzdávame kompletne ukončené a vyčistené.

Kompletná cena realizácie za m2 je 16€ s DPH  (cena je vrátane materiálu, špaliet, rohovníkov, apu líšt, fólií a iných potrebných materiálov)

 

20180208 081148 600    20180208 081157 600   

20180208 081317 600