FAQ: Časté otázky a odpovede

Vlhké múry spôsobujú plesne. Máme odpovede, ako odstrániť vlhkosť na stenách.

Čo by ste mali vedieť o vlhkých múroch, plesniach na stenách a odstránení ich príčin

Vypracovali sme pre Vás článok, v ktorom si popíšeme, prečo vlastne murivo a steny najčastejšie vlhnú.

Za všetkým stojí fyzikálny jav: Vodná vzlínavosť. Je to jav, pri ktorom voda stúpa v kapilárach a v póroch materiálu a tým sa prenesie do vašich múrov. Vlhké múry sú vhodným domovom pre množstvo plesní, ktoré sa usídlia na stenách vášho obydlia. S výskytom problematických plesní sa mnohí z vás už určite stretli, a to či už priamo alebo nepriamo vo svojom dome alebo v byte. Výskyt plesní v interiéri zásadným a negatívnym spôsobom ovplyvňuje naše zdravie, a preto by sme im v prípade ich výskytu mali venovať zvýšenú pozornosť.

Čo vlastne plesne sú?

Plesne sú vláknité huby, ktoré produkujú spóry. Spóry sú drobné, veľmi ľahké a voľným okom neviditeľné štruktúry slúžiace k nepohlavnému rozmnožovaniu plesní, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia a kontaminujú ďalšie predmety a priestory. Sú viditeľné ako rôznofarebné nárasty bielej, žltej, zelenej, krémovej, modrej, čiernej alebo šedej farby.

Vinník – Nekvalitná izolácia alebo žiadna izolácia

Približne do roku 1970 sa pri stavbe domov používala ako hydroizolácia muriva takzvaný Terový papier, smola a v niektorých prípadoch sa nepoužila izolácia. Terový papier nebol odolný voči času a látkam obsiahnutých vo vode, ktorá vzlínala od základov k murivu.  Postupne sa rozpadol, čím zanikla jeho hydroizolačná funkcia.

Týmito trhlinami v starých izoláciach sa voda šíri ďalej a stúpa do výšky. Následne vidíme na stenách vlhké mapy spôsobené touto vodnou vzlínavosťou.

Aké metódy odstránenia vlhkosti z múrov poznáme ?

Niektoré sú 100% a niektorých účinnosť je skoro 0%.

 1. Podrezávanie muriva
 2. Podsekávanie muriva
 3. Vlievaná hydroizolácia
 4. Injektáž muriva
 5. Prekrytie sanačnou omietkou
 6. Elektronické zariadenia

Začneme s najúčinnejšou metódou:

1. Podrezanie muriva s následným vložením hydroizolácie.

Podrezávanie domu je riešením, ktoré má obmedziť prístup vlhkosti nahor po murive.

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.

Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky, v ktorej sa bude podrezávať murivo.

Následne sa začne rezať drážka vídiovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva.

Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia.

Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie.

Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú.

Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa cementovou maltovou zmesou; do hrubých stien možno v prípade potreby vstrekovať do škáry cementovú zmes pod tlakom (čerpadlom). Týmto spôsobom sa dá zhotoviť izolácia tehlového muriva do hrúbky 130 cm.

Vďaka elektrickej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie. Navyše rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Zaujímavé je, že spomenuté plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.

2. Podsekávanie muriva

Pri použití nerezových plechov ide taktiež o 100% metódu odstránenia vlhkosti.

Pri tomto postupe sa zarážajú nerezové plechy skrz cez celú stenu s prekrytím niekoľko centimetrov. Menšou nevýhodou sú otrasy, ktoré vznikajú pri zarážaní plechov.

Mnohokrát pri domoch, kde sú steny z nabíjanej hliny alebo nepálenej hliny je podsekávanie jedinou 100% metódou.

3. Vlievaná hydroizolácia

Táto metóda už nepatrí medzi najlepšie spôsoby odstránia vlhkosti, nakoľko má krátku životnosť a zastavenie vlhkosti nie je 100%. Metóda spočíva v tom, že sa do steny vyvŕtajú otvory v tesnej blízkosti, do ktorých sa niekoľko dní vlieva tekutá hydroizolácia, ktorá sa postupne nasáva do muriva. Po niekoľkých dňoch izolácia vykryštalizuje a vytvorí vode-odolnú bariéru.

4. Injektáž muriva

Táto metóda tiež nepatrí v mnohých prípadoch k najideálnejšiemu spôsobu odstránenia vlhkosti, nakoľko má mnohokrát krátku životnosť a zastavenie vlhkosti nie je 100%.

Je viacero spôsobov injektáže a nie všetky sú kvalitné.

Pri injektáži záleží na tom, ako husto sú od seba navŕtané otvory, do ktorých sa napúšťa hydroizolačná látka. Ďalej záleží na tom o akú látku ide, nakoľko je ich viac typov.

Napr. epoxidová, polyuretánová živica, akrylátová, siloxanová, krémová, na vodnej báze atď.

Veľmi dôležitým faktorom je to, či je to ručne natlačené do dier alebo s tlakovým prístrojom.

Účinok je veľmi rozdielny. V mnohých prípadoch, kedy má murivo veľa dutín, je nesúdržné alebo má málo kapilárneho materiálu (kamenné murivo), je nutné samotnú injektáž podporiť zvislým hydroizolačným a sanačným systémom. Týmito krokmi sa však trvácna injektáž stáva najdrahším spôsobom odizolovania domu.

5. Prekrytie sanačnou omietkou.

Je to rýchly a lacnejší spôsob, no výsledok je minimálny. Pri tomto spôsobe sa obije stará omietka do určitej výšky a nanesie sa namiesto nej nová vysokoparopriepustná omietka. Voda ostáva aj naďalej v múroch a vzlína vyššie, kde sa jej podarí učinnejšie nasať a odpariť (ponad sanačnú omietku). Zároveň sanačná omietka čelí náporu vody, až sa jej štruktúra presýti a vlhkosť prerazí naraz. (Touto metódou problém prekryjete na 2-4 roky.)

6. Elektronické a nelektronické zariadenie na odstránenie vlhkosti.

Ešte sme sa nestretli s objektom, na ktorom by reálne tieto metódy fungovali, zatiaľ čo opačných prípadov máme zdokumentovaných desiatky!

 

Rekonštrukcia starých domov – UPOZORNENIE !

Ak ste sa rozhodli rekonštruovať starý dom mali by ste vedieť tieto informácie. Mnoho ľudí pred rekonštrukciou zhodnotilo murivo na starom dome ako suché a nepotrebné podrezať, no po rekonštrukcii domu začali steny prudko vlhnúť! Prečo? V starých domoch sa často na podlahe nachádzajú len staré drevené podlahy, pod ktorými je iba škvára alebo piesok. Všetka zemná vlhkosť sa rovnomerne odparuje po celom obsahu podlahy a keď stúpne do priestoru, tak sa jednoducho odparí cez štrbiny na starých drevených oknách. Keď po obnove podlahy príde k jej zakrytiu dlažbou alebo parketami, príde k zastaveniu odparovania vody z podlahy a všetka vlhkosť začne stúpať do múrov, kde sa bude odparovať. Voda sa zo stien odparí a nakoľko ľudia vymenia aj okná za plastové, tak sa voda kumuluje v priestoroch a môžu sa začať tvoriť plesne aj v horných rohoch miestností. Veľkú rolu zohráva aj zateplenie budovy, ktoré zastaví odparovanie vody do vonkajšieho prostredia.

Preto výrazne doporučujeme zavolať si odborníkov pred rekonštrukciou domu, aby posúdili stav hydroizolácie v murive.

 

Typy múrov, z ktorých sa stavali domy:

Podrezanie domu – FAQ | Často kladené otázky

Aká je cena za podrezanie domu?

Cena za podrezanie múrov sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší, tým je cena vyššia, napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly.

Ďalším dôležitým faktorom pre určenie ceny je súdržnosť muriva. Ak je murivo nesúdržné a sype sa (napr. je lepené hlinou) – cena je vyššia.

Presnú cenu za podpilovanie vlhkých múrov Vám stanovíme po obhliadke objektu.
V prípade Vášho záujmu si s Vami radi dohodneme termín obhliadky objektu a následne predložíme cenovú ponuku stanovenú podľa Vašich individuálnych podmienok, pričom prihliadame aj na možnosti klienta. Je v našom záujme výjsť v ústrety s cenou tak, aby bol klient spokojný nielen s vykonanými službami, ale aj s cenou za podrezanie múrov.

Prečo steny vlhnú ?

Za všetkým stojí fyzikálny jav: Vodná vzlínavosť. Je to jav, pri ktorom voda stúpa v kapilárach a v póroch materiálu a tým sa prenesie do vašich múrov. Vlhké múry sú vhodným domovom pre množstvo plesní, ktoré sa usídlia na stenách vášho obydlia. S výskytom problematických plesní sa mnohí z vás už určite stretli, a to či už priamo alebo nepriamo vo svojom dome alebo v byte. Výskyt plesní v interiéri zásadným a negatívnym spôsobom ovplyvňuje naše zdravie, a preto by sme im v prípade ich výskytu mali venovať zvýšenú pozornosť.

Objavili sa mi vlhké škvrny kúsok nad podlahou. Prečo?

V niektorých prípadoch sa objavia majiteľom domu vlhké škvrny (mapy) niekoľko centimetrov nad podlahou. Mnoho z nich nevie pochopiť, ako to je možné, že tesne nad podlahou je stena suchá a škvrny sa objavia až o niekoľko centimetrov vyššie.

Príčinou tohto javu býva nanesená sanačná omietka alebo iná hydroizolácia od podlahy do určitej výšky. Niekedy sa ľudia snažia vlhké steny zakryť sanačnou omietkou, aby sa zbavili vlhkých stien. Toto riešenie je bohužiaľ neúčinné, nakoľko voda v stene bude stúpať dovtedy, kým sa neodparí. Čiže v praxi to vyzerá tak, že presne nad ukončenou sanačnou omietkou sa vytvárajú mokré mapy a škvrny, kde sa voda odparuje.

Odkopal som dom, vložil nopovú fóliu a steny sú stále vlhké. Čo s tým?

Pri tomto spôsobe treba brať do úvahy to, že obloženie základov domu nopovou fóliu je len zamedzenie vlhkosti spôsobenej dažďom. Prirodzená zemská vlhkosť a spodná voda sa aj tak dostanú do základov, kde budú vzlínať do stien a múrov.

Ďalším problémom je zle ukončená nopová fólia nad úrovňou terénu. Mnoho ľudí vyvedie nopovú fóliu nad terén, kde je voľne odstávajúca a pri daždi sa všetka voda stekajúca po stene dostane za fóliu a začne stúpať do stien.

Aké sú možnosti pre odstránenie vlhkosti zo stien?

Spoločnosť GRIZZLY professional s.r.o. disponuje všetkými 4 technológiami na odizolovanie muriva, a to Izolácia muriva podrezaním reťazovou pílou, Izolácia muriva podrezaním diamantovým lanom, Izolácia muriva pomocou nerezových plechov, Injektáž muriva.  Preto dokážeme podrezať všetky typy murív ako tehla, hlina, sklala, betón, škvára. Na určenie vhodnej techniky izolovania muriva je v prvom rade nutné odborné posúdenie muriva.

Ponúkame 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.

Môže dom na kopci vlhnúť?

Bežne sa v praxi stretávame so zákazníkmi, ktorí nerozumejú, ako je možné, že ich dom, stojaci na kopci, vlhne. Mnohokrát to je spôsobené tým, že pod domom sa môže nachádzať skalnaté alebo nepriepustné podložie, po ktorom steká podzemná voda a tá sa dostáva cez základy domu do múrov.

Podrezanie domu – na čo sa pripraviť a s čím počítať?

Podrezanie domu je pojem, ktorý pripomína zabíjačku. Svojím spôsobom ide naozaj o silný zásah voči starému vlhnúcemu domu pri pokuse odstrániť vlhkosť zo stien.

 • Ak je dom obývaný, pripravte sa na to, že podrezávanie muriva robí neporiadok a prach. Prípadné zariadenie domu v miestnosti je nutné zakryť a zabezpečiť.
 • Pri podrezávaní kúpeľní je nevyhnutné vysekať obklad a treba odstrániť aj omietku po obvode domu.
 • Spomedzi muriva sa vyrezáva stará malta a do tohto priestoru sa vsúva izolačný materiál, ktorý zastaví postup vody hore.
 • Od stien musí ísť všetko zariadenie dostatočne ďaleko na to, aby bol možný priechod pracovníka aspoň na jeden meter.
 • Robotníci budú potrebovať jasné informácie o prítomnosti elektrických a iných rozvodov. Táto informácia je veľmi dôležitá, prípadne dôjde k vypnutiu celej energie, vody a plynu pre zaistenie možných komplikácii.
 • Podrezávajú minimálne dvaja. Je nevyhnutné, aby z každej strany múru bol dohľad nad rúrkami radiátorov, nad presnosťou rezu, ale dohliada sa aj na priechodnosť medzi tehlami, kabeláže, spomínané rozvody a pod.
 • Podrezávanie domu len z jednej strany, napríklad pre nespolupracovanie suseda, je možné. V každom prípade ste nútení informovať suseda o zámere podrezávať a výhodou je nepochybne sprístupnenie priestoru od neho.

Vyžiadajte si spracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Našu prácu berieme veľmi zodpovedne. K zákazníkovi pristupujeme s ohľadom na jeho individuálny problém a navrhneme najefektívnejšie riešenie jeho problému so vzlínavou vlhkosťou.
Doba podrezania rodinného domu u nás je 1 až 2 dni. Kontaktujte nás za účelom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.