Uhlíkové CFRP lamely

 

Profesionálne lepenie CFRP lamiel.

Dodatočné spevnenie stavebných prvkov a konštrukcií

Uhlíkové lamely CFRP (carbon fiber reinforced strips) sú lamely vystužené uhlíkovými vláknami s vynikajúcimi materiálovými vlastnosťami, s minimálnym obsahom vlákien 68%. Sú to teda zosilňovacie systémy. Slúžia ako dodatočná externá lepená ťahová výstuž. Väčšinou sa používajú pre zosilňovanie v ohybe v staticky alebo dynamicky zaťažovaných nosníkov, stropov alebo stien, na železobetónových, oceľových či dokonca drevených konštrukciách. Využívanie uhlíkových lamiel je v praxi čoraz častejšie.

  lamely vystužené uhlíkovýcmi vláknami, CFRP lamely

  Lamely sú tenké a ľahké. Ich šírka je väčšinou 50 až 100 mm v bežných hrúbkach 1,2 až 1,4 mm.  Cieľom aplikácie CFRP lamiel je zvýšenie, alebo prinavrátenie pôvodnej únosnosti konštrukcie. Správne realizované osadenie lamiel poskytuje dlhodobú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom počasia.

   Kde a kedy je potrebné použiť uhlíkové lamely ?

   • zvýšenie užitočného zaťaženia – zmena účelu alebo používania konštrukcie
   • oslabenie konštrukcie vplyvom nových prestupov
   • konštrukčná chyba – chyba v návrhu alebo pôvodnej realizácie
   • náhodné alebo príležitostné zaťaženie
   • predĺženie požadovanej životnosti
   • korózia výstuže alebo prednapätých drôtov
   • zvýšenie agresivity prostredia oproti projektu
   • zmena noriem
   lepenie uhlíkových lamiel na zosilnenie stavebných prvkov a konštrukcií.

   POSKYTUJEME:

   • lepenie uhlíkových lamiel
   • externá lepená výstuž
   • uhlíkové lamely
   • CFRP lamely

   Ako prebieha lepenie uhlíkových lamiel ?

   Zosilňovanie konštrukcií je realizované dvomi krokmi:

   1. Príprava samotného podkladu: Táto fáza je veľmi dôležitá a kladieme na ňu vysoký dôraz. Podklad musí byť zbavený všetkých nečistôt, nesúdržností a nerovností. Používame na to sanačné frézy s diamantovými kotúčmi, resp. vysokotlakový čistič s abrazívnym materiálom.
   2. Aplikácia na konštrukciu: V prípade, že sa používajú CFRP lamely (profily), tieto sa prilepujú pomocou epoxidového lepidla alebo sa môžu použiť aj výstuhové uhlíkové tkaniny, ktoré sa následne lepia s laminovacím epoxidom. Počas lepenia sa vyvíja tlak na lamelu pomocou valčekov. Reakcia je ovplyvnená najmä teplotou a finálne vyzretie trvá niekoľko dní.

   Podrobnejší popis je vždy daný podrobných technologickým postupom a súvisiacou projektovou dokumentáciou, ktorý sa určí po odbornej obhliadke.

   Používané materiály

   CFRP lamely, Grizzly

   CFRP lamely (uhlíkové lamely)

   Lamely vystužené uhlíkovými vláknami s vynikajúcimi materiálovými vlastnosťami.

   Väčšinou sa používajú pre zosilňovanie v ohybe v staticky alebo dynamicky zaťažovaných – napr. mostov, nosníkov, stropov alebo stien.

   CFRP tkaniny na spevnenie stropov a konštrukcií

   CFRP tkaniny

   Jedno alebo obojsmerné tkaniny vyrobené z uhlíkových vlákien, väčšinou používané pre zosilnenie v oblasti šmykového zaťaženia alebo zosilnenia ovinutím.

   Vyžiadajte si spracovanie nezáväznej cenovej ponuky

   Našu prácu berieme veľmi zodpovedne. K zákazníkovi pristupujeme s ohľadom na jeho individuálny problém a navrhneme najefektívnejšie riešenie jeho problému so vzlínavou vlhkosťou.
   Doba podrezania rodinného domu u nás je 1 až 2 dni. Kontaktujte nás za účelom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.