Sanácia podzemného parkoviska hotela ASTRUM Laus, ktoré sa nachádza na 2. podzemnom podlaží (vrátane výťahovej šachty). Podzemná voda sa tu nachádzala o 2,5 metra vyššie ako je podlaha na 2PP. Cez stavebný spoj medzi základovou doskou a stenou z betónu vnikala pravidelne do objektu voda. Kompletná sanácia podzemných garáži hotela bola nevyhnutná, z dôvodu prenikania tlakovej podzemnej vody. Na zastavenie tlakovej podzemnej vody z negativnej strany sme zvolili metódu tlakovej polyuretánovej injektáže. Pri injektáži sa vytvára líniová bariéra v stene za pomoci injektážnych hmôt, ktorá zmení vlastnosti kapilár materiálu steny. Bariéra nedovolí vode vzlínať smerom nahor. Rozdiel medzi vlhkou stenou pod líniou injektáže a už schnúcou stenou nad úrovňou injektáže je badateľný už druhý deň. Injektážny krém sa behom nasledujúcich dní úplne absorbuje. Jeho pôsobenie je trvalé a tiež je odolný voči agresívnym látkam bežne sa vyskytujúcim vo vzlínajúcej vode. Týmto je príčina vlhkých múrov odstránená a zostatková vlhkosť sa vysúša sanačnými omietkami.

Je úplne bežné, že oporné steny sa dodatočne povrchovo upravujú torkrétovaním, čo sa zrealizovalo aj v tomto prípade, s pomocnou armatúrou. Potom nasledovalo vytvorenie hydroizolačného vodorovného náteru na podlahe, betonáž novej pancierovej podlahy, spevňovanie stropov pomocou CFRP lamiel a nakoniec kompletne maľba suterénu.

Po našej realizácii už k žiadnym priesakom neprišlo.

 

Galéria obrázkov