Vyžiadajte si cenovú ponuku na 0915 259 998

Na Slovensku, prevažne v rovinatých oblastiach sa nachádza veľké množstvo starých domov, ktoré sa v súčasnosti pri rekonštrukcii ľudia snažia prerobiť na čo najpohodlnejšie bývanie. Práve v tejto fáze je dobre zvážiť pôsobenie spodnej vody a celkovo riešiť izoláciu základov. K nutnosti riešiť spodnú vodu sa dostávajú aj mnohí obyvatelia v novších domoch, kde nebola dostatočne vyriešená izolácia. Jednou z procedúr, ktoré sú najistejšie a fungujúce je podrezanie stavby.

Je na mieste si zvážiť, na akú firmu sa v rámci podrezania domu, či inej stavby obrátite.

 

 • Ceny za podrezanie vlhkých múrov vychádzajú z nasledovného cenníka služieb.
 • Cenník služieb je informatívny, presnú cenu pre podpilovanie vlhkých múrov môžeme stanoviť po obhliadke objektu.
 • V prípade Vášho záujmu si s Vami radi dohodneme termín obhliadky objektu a následne predložíme cenovú ponuku stanovenú podľa Vašich individuálnych podmienok, pričom prihliadame aj na možnosti klienta. Je v našom záujme výjsť v ústrety s cenou tak, aby bol klient spokojný nielen s vykonanými službami, ale aj s cenou za podrezanie múrov.

Izolácia muriva metódou podrezania s reťazovou pílou

Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, škvárobetónové bloky

Postup prác: Po podrezaní muriva je vložená AQUAPROTECTxPE fólia, kliny a maltová zmes AQUAPROTECT FIX.

Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu, okrem hrúbky sú dôležitým faktorom aj súdržnosť muriva a typ lepiacej malty.

 • Na tieto práce je nutná elektrická zásuvka 230V s istením 16A alebo viac.
 • Reťaze sú pomalobežné a nevytvárajú nadmerný prach a hluk.
 • Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť.
 • Vďaka reťazovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany.
 • Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
 • V prípade vhodných podmienok sa dá podrezať celý rodinný dom za jeden pracovný deň.
 • Na našu prácu poskytujeme doživotnú záruku, ku ktorej Vám vypíšeme garančný certifikát.

Uvedené ceny platia pri realizácii celého domu.

Jednotková cena za m2 – 120€ bez DPH

(bm=bežný meter)

 • Hrúbka muriva 15 cm = 18€ bm*
 • Hrúbka muriva 30 cm = 36€ bm*
 • Hrúbka muriva 45 cm = 54€ bm*
 • Hrúbka muriva 60 cm = 72€ bm*

Izolácia muriva metódou podrezania diamantovým lanom

Murivo: Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou. Bez problémov sa prereže betón s armatúrou, skala, žula…

Postup prác: Po podrezaní muriva je vložená AQUAPROTECTxPE fólia, kliny a maltová zmes AQUAPROTECT FIX.

Cena za rezanie diamantovým lanom sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší, tým sú náklady vyššie.
Napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly.

Ďalším dôležitým faktorom pre určenie ceny je súdržnosť muriva, ak je murivo nesúdržné a sype sa – cena je vyššia.

 • Pri tomto spôsobe je diamantové lano chladené vodou.
 • Rezať je možné aj na sucho.
 • Pri podrezávaní používame špeciálne stroje Wire Saw ULTIMATE pro.
 • Jednou z hlavných výhod je, že dokážeme podrezať murivo na úrovni podlahy.

Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu.

Cena  300€/ m2 bez DPH

Rezanie diamantovým lanom pod vodou

Ide o technicky náročné podrezávanie pod vodnou hladinou.
Postup: Špecialne vycvičení potápači umiestnia pod vodnou hladinou všetky pomocné kladky a pripravia objekt na rezanie. Nad hladinou je umiestnený stroj, ktorý ovláda špecializovaný pracovník.

rezanie-pilou-pod-vodou

 Všetky tieto práce sú individuálne naceňované.

Izolácia muriva pomocou chróm niklových plechov

Toto riešenie je veľmi vhodné hlavne pre domy z nepálenej tehly alebo nabíjanej hliny nakoľko nedochádza k žiadnemu sadaniu muriva. Plech ktorý sa narazí do vzniknutej drážky ešte viac zhutní maltu v špáre. Vlnité izolačné plechy z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele sú strojne zarážané do muriva bez toho, aby dochádzalo k otváraniu muriva. Jednotlivé plechy na seba nadväzujú zámkami a vytvárajú kapilárne nepriepustnú uzáveru proti zemnej vlhkosti.

 • Potrebná je el. prípojka  230V.
 • Pre prácu stačí prístup z jednej strany.
 • Plechy sa do muriva zarážajú pomocou elektrického baranidla.
 • Materiál plechov je typu DIN 1.4301.
 • Touto metódou sa dá murivo izolovať do hrúbky 1m z jednej strany. Hrubšie murivo musí byť prístupné z obchoch strán.

Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu.

 Cena za zarážanie nerezových plechov: 200€ /m2 bez DPH

Rezanie betónu, otvorov, liatinových rúr

Ponúkame individuálne riešenia v oblasti rezania tvrdých materiálov, rezania liatinových alebo betónových rúr.

 • Vieme zabezpečiť rezanie akéhokoľvek hrubého materiálu (aj steny hrubšie ako 1m)
 • Ide o rezanie diamantovou lanovou pílou.
 • Poskytujeme práce v rôzne ťažko dostupných priestoroch.

Všetky tieto práce sú individuálne naceňované.

Podrezanie tehlového múru rodinného domu

Na podrezanie tehlového muriva tohto rodinného domu v Palárikove sme použili reťazovú pílu. a následne bol domček izolovaný proti vlhkosti nerezovými plechmi (chróm-niklová oceľ). Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky.

Sanácia skalného muriva v Mátrafüred v Maďarsku

Rekonštrukcia staršieho víkendového domu v rekreačnej oblasti Mátrafüred si vyžadovala sanáciu múrov. Múry pôvodného domu boli postavené zo skaly, zlepované hlinou. Cez pojivo z hliny voda vzlínala hore do stien.

Kaplnka sv. Urbana, Močenok

Murovanú kaplnku sv. Urbana, postavenú v r. 1748, trápili vlhké múry dlhodobo. V snahe zachrániť historickú aj duchovnú hodnotu kaplnky, pristúpila Obec Močenok k jej rekonštrukcii, obnove a v prvom rade k odstráneniu vlhkosti v murive.
V lete 2022 sme na kaplnke vykonali dvojradovú chemickú injektáž muriva s použitím injektážneho krému AQUAPROTECT nano®

Vlhkosť v murive rodinného domu v Piešťanoch

Najčastejšie príčiny vlhnutia objektov sú poškodená, nedostatočná alebo žiadna hydroizolácia stavby, resp. chybne realizovaná hydroizolácia. Vzlínajúca voda zo zeme môže potom vystúpiť do značných výšok v murive. V takomto prípade je potrebný zásah odborníkov, ktorí spravia diagnostiku muriva a posúdia závažnosť problému. 100% účinnou metódou je podrezanie muriva a následné vloženie hydroizolačnej fólie AQUAPROTECT xPE.

Zastavenie vlhnutia múrov rodinného domu v Tešedíkove

Majitelia rodinného domu v Tešedíkove sa rozhodli riešiť vzlínajúcu vlhkosť do múrov ich domu a urobiť svoj domov bezpečnejším. Po obhliadke domu a zhodnotení stavu sme navrhli a zrealizovali podrezanie reťazovou pílou a izolovanie polyetylénovovou fóliou AQUAPROTECT xPE..

Izolácia stien proti vlhkosti na budove farmy v Rakúsku

Stará farma v rakúskom mestečku St. Marien bola izolovaná proti vzlínajúcej vlhkosti nerezovou oceľou (chrómniklová oceľ). Niektoré dosky z nerezovej ocele boli zarazené priamo do muriva a časť žulového kameňa bolo potrebné vopred narezať pomocou píly s diamantovým lanom.

Sanácia vlhkého muriva budovy Nocľahárne, Trenčín

Na budove Nocľahárne v Trenčíne bolo potrebné vykonať sanáciu vlhkého muriva. Podrezanie bolo vykonané reťazovou pílou a následné izolovanie polyetylénovou fóliou, ktorá je trvalou a bezpečnou zábranou proti vzlínajúcej vlhkosti aj nebezpečnému radónu.

Odizolovanie vlhkých múrov rodinného domu vo Veľkých Dvorníkoch

Rodinný dom vo Veľkých Dvorníkoch mal problém s vlhnutím múrov. Navrhli a zrealizovali sme podrezanie muriva reťazovou pílou. Jedná sa o najbežnejší a najmenej finančne náročný spôsob podrezania muriva.

Podrezanie vlhkých múrov rodinného domu v Bílkovych Humencoch

Majitelia rodinného domu v Bílkových Humencoch sa rozhodli problém s nepríjemnými vlhkými mapami na stenách vyriešiť natrvalo. Navrhli a zrealizovali sme u nich podrezanie reťazovou pílou. Pre izoláciu a zamedzenie ďalšieho vlhnutia múrov sme do vyrezaných špár vložili polyetylénovú fóliu AQUAPROTECT xPE fóliu.

Podrezanie vlhkých múrov rodinného domu v Šuranoch

Podrezanie vlhkých múrov rodinného domu v Šuranoch. Na podrezanie sme použili reťazovú pílu. Pre izoláciu a zamedzenie ďalšieho vlhnutia múrov sme do vyrezaných špár vložili polyetylénovú fóliu a na zabránenie sadaniu muriva sme použili polypropylénové doskové kliny.