Vyžiadajte si cenovú ponuku na 0915 259 998

Na Slovensku, prevažne v rovinatých oblastiach sa nachádza veľké množstvo starých domov, ktoré sa v súčasnosti pri rekonštrukcii ľudia snažia prerobiť na čo najpohodlnejšie bývanie. Práve v tejto fáze je dobre zvážiť pôsobenie spodnej vody a celkovo riešiť izoláciu základov. K nutnosti riešiť spodnú vodu sa dostávajú aj mnohí obyvatelia v novších domoch, kde nebola dostatočne vyriešená izolácia. Jednou z procedúr, ktoré sú najistejšie a fungujúce je podrezanie stavby.

Je na mieste si zvážiť, na akú firmu sa v rámci podrezania domu, či inej stavby obrátite.

 

 • Ceny za podrezanie vlhkých múrov vychádzajú z nasledovného cenníka služieb.
 • Cenník služieb je informatívny, presnú cenu pre podpilovanie vlhkých múrov môžeme stanoviť po obhliadke objektu.
 • V prípade Vášho záujmu si s Vami radi dohodneme termín obhliadky objektu a následne predložíme cenovú ponuku stanovenú podľa Vašich individuálnych podmienok, pričom prihliadame aj na možnosti klienta. Je v našom záujme výjsť v ústrety s cenou tak, aby bol klient spokojný nielen s vykonanými službami, ale aj s cenou za podrezanie múrov.

Izolácia muriva metódou podrezania s reťazovou pílou

Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, škvárobetónové bloky

Postup prác: Po podrezaní muriva je vložená AQUAPROTECTxPE fólia, kliny a maltová zmes AQUAPROTECT FIX.

Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu, okrem hrúbky sú dôležitým faktorom aj súdržnosť muriva a typ lepiacej malty.

 • Na tieto práce je nutná elektrická zásuvka 230V s istením 16A alebo viac.
 • Reťaze sú pomalobežné a nevytvárajú nadmerný prach a hluk.
 • Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť.
 • Vďaka reťazovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany.
 • Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
 • V prípade vhodných podmienok sa dá podrezať celý rodinný dom za jeden pracovný deň.
 • Na našu prácu poskytujeme doživotnú záruku, ku ktorej Vám vypíšeme garančný certifikát.

Uvedené ceny platia pri realizácii celého domu.

(bm=bežný meter)

 • Hrúbka muriva 15 cm = 20€ bm*
 • Hrúbka muriva 30 cm = 30€ bm*
 • Hrúbka muriva 45 cm = 40€ bm*
 • Hrúbka muriva 60 cm = 54€ bm*

Izolácia muriva metódou podrezania diamantovým lanom

Murivo: Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou. Bez problémov sa prereže betón s armatúrou, skala, žula…

Postup prác: Po podrezaní muriva je vložená AQUAPROTECTxPE fólia, kliny a maltová zmes AQUAPROTECT FIX.

Cena za rezanie diamantovým lanom sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší, tým sú náklady vyššie.
Napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly.

Ďalším dôležitým faktorom pre určenie ceny je súdržnosť muriva, ak je murivo nesúdržné a sype sa – cena je vyššia.

 • Pri tomto spôsobe je diamantové lano chladené vodou.
 • Rezať je možné aj na sucho.
 • Pri podrezávaní používame špeciálne stroje Wire Saw ULTIMATE pro.
 • Jednou z hlavných výhod je, že dokážeme podrezať murivo na úrovni podlahy.

Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu.

Cena sa pohybuje od 200€/ m2 bez DPH

Rezanie diamantovým lanom pod vodou

Ide o technicky náročné podrezávanie pod vodnou hladinou.
Postup: Špecialne vycvičení potápači umiestnia pod vodnou hladinou všetky pomocné kladky a pripravia objekt na rezanie. Nad hladinou je umiestnený stroj, ktorý ovláda špecializovaný pracovník.

rezanie-pilou-pod-vodou

 Všetky tieto práce sú individuálne naceňované.

Izolácia muriva pomocou chróm niklových plechov

Toto riešenie je veľmi vhodné hlavne pre domy z nepálenej tehly alebo nabíjanej hliny nakoľko nedochádza k žiadnemu sadaniu muriva. Plech ktorý sa narazí do vzniknutej drážky ešte viac zhutní maltu v špáre. Vlnité izolačné plechy z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele sú strojne zarážané do muriva bez toho, aby dochádzalo k otváraniu muriva. Jednotlivé plechy na seba nadväzujú zámkami a vytvárajú kapilárne nepriepustnú uzáveru proti zemnej vlhkosti. 

 • Potrebná je el. prípojka  230V.
 • Pre prácu stačí prístup z jednej strany.
 • Plechy sa do muriva zarážajú pomocou elektrického baranidla.
 • Materiál plechov je typu DIN 1.4301.
 • Touto metódou sa dá murivo izolovať do hrúbky 1m z jednej strany. Hrubšie murivo musí byť prístupné z obchoch strán.

Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu.

 Cena za zarážanie nerezových plechov: 200€ /m2 bez DPH

Rezanie betónu, otvorov, liatinových rúr

Ponúkame individuálne riešenia v oblasti rezania tvrdých materiálov, rezania liatinových alebo betónových rúr.

 • Vieme zabezpečiť rezanie akéhokoľvek hrubého materiálu (aj steny hrubšie ako 1m)
 • Ide o rezanie diamantovou lanovou pílou.
 • Poskytujeme práce v rôzne ťažko dostupných priestoroch.

Všetky tieto práce sú individuálne naceňované.

Mauzóleum vo Viedni, Rakúsko

Vlhké múry na Mauzóleu vo Viedni spôsobovali  degradáciu tejto historickej pamiatky. Bolo potrebné odstrániť príčinu vlhnutia múrov, a to od základov. Murivo bolo najprv podrezané. Následné boli do drážky zasúvané xPE fólie a zarážané nerezové plechy. Takto sme...

Sanácia podzemných garáží v Business Hotel ASTRUM Laus

Sanácia podzemného parkoviska hotela ASTRUM Laus, ktoré sa nachádza na 2. podzemnom podlaží (vrátane výťahovej šachty). Podzemná voda sa tu nachádzala o 2,5 metra vyššie ako je podlaha na 2PP. Cez stavebný spoj medzi základovou doskou a stenou z betónu vnikala...

Podrezanie muriva bývalej budovy SAD v Dolnom Kubíne

Kompletné podrezanie muriva s diamantovým lanom v suteréne a s následným vložením novej xPE izolácie. Vonkajšia stena bola kompletne otryskaná na murivo a zaizolovaná striekanou bitúmenovou izoláciou proti tlakovej vode. Podrezaním muriva sa zabráni vode vzlínať...

Podrezanie muriva Bytového domu Tehelná 3, Pezinok

Na bytovom dome v Pezinku sme vykonali kompletnú sanáciu muriva formou podrezávania muriva, v kombinácii s injektážou muriva. Podrezaním muriva sa zabráni vode vzlínať murivom. Vlhkosť v interiéri znižuje kvalitu bývania, resp. znemožňuje využitie daného priestoru na...

Podpilovanie základov budovy denného stacionára v Galante

Podpilovanie základov budovy s ručnou strojovou pílou. V priebehu 2 dní sme vykonali odizolovanie muriva celej budovy denného stacionára v Galante. Ako materiál pre izolovanie základov bola použitá nová LDPE izolácia.   Galéria obrázkov [gallery columns="4"...

Sanácia skladu v DUSLO, a.s. Šaľa

Kompletná sanácia skladového priestoru v areáli DUSLO Šaľa. Budova skladu je postavená zo železobetónového skeletu s piliermi v kombinácii s tehlovým murivom na betónovej malte. Na pilieroch sa vykonala chemická injektáž pomocou AQUAPROTECT nano. Zvyšné murivo o dĺžke...

Podrezávanie budovy fary, Staré Hory

Ide o objekt farnosti v Starých Horách. Staré Hory sú na Slovensku známe ako katolícke pútnické miesto. Objekt sa podrezával s diamantovou lanovou pílou, nakoľko bolo nosné murivo tvorené tvrdou skalou. Pre budovy postavené z veľmi tvrdého materiálu je vhodná izolácia...

Sanácia muriva budovy Hasičskej zbrojnice

Počas rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice v Horných Salibách bolo potrebné vykonať podrezanie muriva z dôvodu vysokej zavlhnutosti. V spolupráci so spoločnosťou AVA stav sme vykonali kompletnú sanáciu muriva na objekte. Murivo bolo kompletne podrezané a bola vložená...

Injektáž múrov bytových domov v Holandsku

Chemická injektáž múrov na bytových jednotkách v Holandsku, ktoré mali problém so vzlínajúcou vlhkosťou. Injektáž múrov sme vykonali s krémom AQUAPROTECT nano na vytvorenie neprekonateľnej chemickej bariéry proti vzlínajúcej vode. Účinnú izoláciu proti vzlínajúcej...

Izolovanie muriva – Rodinný dom na južnom Slovensku

Problém s vlhnutím stien sme v tomto rodinnom dome vyriešili cez izolovanie múrov pomocou chróm niklových plechov. Murivo bolo z kameňa a bolo potrebné použiť diamantovú lanovú pílu. Následne sa do prerezanej drážky zarazil nerezový plech. Podrezávalo sa tesne nad...