Injektáž muriva

proti tlakovej vode

 

Vyrieši problém so zemnou a vzlínajúcou vlhkosťou a priesakmi vody v trhlinách, betónových a železobetónových konštrukciách v podzemných stavbách.

Pri injektáži využívame overené technológie

Naša spoločnosť GRIZZLY s.r.o. ponúka okrem vysoko kvalitných produktov aj profesionálne služby.

Venujeme sa sanácii objektov, kde dokážeme vyriešiť akékoľvek problémy s vlhkosťou a tlakovou vodou v suterénoch.

Veľmi častým problémom je vnikanie vody do priestorov, ktoré sú pod úrovňou terénu. V tomto prípade sa mnohokrát bavíme o tlakovej vode. V tomto prípade nie je možné použiť krém slúžiaci na hydrofobizáciu muriva.

Tieto prieniky vody je možné zastaviť vysokotlakovými injektážami na báze dvojzložkového polyuretánu alebo akrylátu.

  injektáž muriva vínna pivnica

  Vytvorením hydroizolačnej clony sa okamžite zastaví vlhnutie objektu na injektovanom mieste.

  Metóda vysokotlakovej injektáže je

  • jednoduchá a rýchla,
  • nenarušuje statiku objektu, ani jeho životnosť,
  • zastavuje vlhnutie stien a priesak vody vytvorením bariéry,
  • tesniaca hmota v reakcii s vlhkosťou zväčšuje svoj objem, rozpína sa, vypĺňa duté priestory v murive, vypĺňa trhliny, prestúpi až do tých najmenších otvorov a kapilárneho systému muriva.
  • je odolná aj voči agresívnej vode.

  Postup pri tlakovej injektáži muriva

  Celoplošné prieniky vody do priestorov sa dajú zastaviť plošnou tlakovou izoláciou. Murivo sa vŕta v celej jeho šírke, aby sa emulzia dostala na druhú stranu múru, kde vytvori novú hydroizolačnú bariéru.

  Hydroizolačná clona pri priesakoch sa vykonáva vrtmi cca 10-15 cm od seba so sklonom 20-30 stupňov z dôvodu zasiahnutiu väčšieho množstva špár v murive. Otvory sa vŕtajú väčšinou o priemere 10 až 14mm. Do vývrtov sa osadia oceľové pakre, dotiahnu sa kľúčom a nasleduje injektáž piestovým čerpadlom, ktorým sa tlačí cez pakre pod tlakom 300 bar polyuretánová živica, ktorá po styku s vlhkosťou v murive spustí proces polymerizácie a vyplní všetky póry.

  Tlak pri rozpínaní hmoty je pozvoľný, tesniaca hmota murivo nenaruší, naopak, ešte ho spevní. Nehrozia žiadne statické problémy. Injektážna emulzia si aj po vysušení muriva udržuje svoju funkčnosť. Pri kontakte s vlhkosťou dôjde k jej opätovnej aktivácii, vytvoreniu bariéry proti vlhkosti, a murivo opätovne postupne vysuší.

   tlaková injektáž
   tlaková injektáž

   Injektáž do betónových konštrukcií

   Pri betónových konštrukciách sa stretávame v praxi hlavne s prasklinami, cez ktoré môže vnikať voda do priestorov. Mnohokrát sa jedná len o mikrotrhliny, ktoré nie sú viditeľné voľným okom.

   Ak sa jedná o väčšie trhliny, je potrebné najprv navŕtať otvory, vsunúť a zaistiť pakre. Následne sa namieša špeciálna epoxidová malta, ktorou sa kompletne vyspraví celá trhlina aj okolo pakrov.

   Týmto zamedzíme úniku injektážnej emulzie von z trhliny. Látka sa bude šíriť len vo vnútri trhliny a vyplní všetky vzduchové medzery a póry.

   Ako injektážna emulzia sa môže použiť dvojzložkový polyuretán v prípade potreby expanzie alebo špeciálny typ epoxidu, ktorý má spevňujúci charakter.

    Ak sa na stavbe nachádzajú mikrotrhliny

    Otvory sa vyvŕtajú tak, aby sa pri šikmom vrte zasiahla v hĺbke muriva mikrotrhlina alebo stavebný spoj, cez ktorý vniká voda do priestorov.

    Následne sa zasunú a zaistia oceľové pakre a pod tlakom sa začne plniť dvojzložkový polyuretán. V priebehu prác sa môže stať, že látka, ktorá sa tlačí do trhliny, začne unikať cez trhlinu vzdialenú aj 2 metre.  Počas tohto plnenia vidno, ako boli dutiny a praskliny prepojené. Množstvo látky, ktorá sa môže natlačiť (zainjektovať) do trhlín je veľmi individuálne a je ťažké ju určiť vopred.

     tlaková injektáž muriva, priesak stien, Grizzly professional
     Na nižšie zobrazených fotkách môžete vidieť naše realizačné fotografie z tlakovej injektáže podzemného parkoviska v nákupnom centre, ktoré sa nachádzalo na 2. podzemnom podlaží (vrátane výťahovej šachty). Podzemná voda sa tu nachádzala o 2,5 metra vyššie, ako je podlaha na 2PP. Cez stavebný spoj medzi základovou doskou a stenou z betónu vnikala pravidelne do objektu voda.
     Po našej realizácii už k žiadnym priesakom neprišlo.

     Naše projekty

     Sanácia podzemných garáží v Business Hotel ASTRUM Laus

     Sanácia podzemného parkoviska hotela ASTRUM Laus, ktoré sa nachádza na 2. podzemnom podlaží (vrátane výťahovej šachty). Podzemná voda sa tu nachádzala o 2,5 metra vyššie ako je podlaha na 2PP. Cez stavebný spoj medzi základovou doskou a stenou z betónu vnikala...

     Tlaková injektáž múrov garáže v Bratislave

     Pri rodinnom dome v Bratislave bola postavená garáž, ktorá bola vo svahu a 3 strany objektu boli pod úrovňou terénu. Tu dochádzalo k celoplošnému presakovaniu vody do stien. Zo stropu pretekala voda na viacerých miestach, čo poškodilo všetky omietky. Na objekte sme...

     Vysokotlaková chemická injektáž v SKI Bachledka

     Lyžiarske stredisko SKI Bachledová dolina malo problémy s presakujúcou vodou zo stropnej konštrukcie, nad ktorou bola nainštalovaná lanovka. Bolo potrebné vykonať vysokotlakovú chemickú injektáž na báze polyuretánov a oceľových pakrov. Približne za 3 dni sme vyriešili...

     Injektáž vínnej pivnice

     Profesionálne vykonaná tlaková injektáž našou spoločnosťou GRIZZLY s.r.o. Šaľa.  Zastavili sme prieniky vody do vinnej pivnice pod zemou.   Galéria obrázkov

     Vyžiadajte si cenovú ponuku na 0905 462 041