Injektáž proti vzlínajúcej vlhkosti v murive

 

 

Vyrieši problém so vzlínajúcou vodou v murive. Zamedzuje tvorbe a šíreniu vlhkosti v stenách.

Pri injektáži používame vysokokvalitné materiály

Injektáž muriva realizujeme injektážnym krémom AQUAPROTECT nano, ktorý bol vyvinutý medzinárodným tímom špecialistov a testovaný profesionálmi dlhé roky na tých najzložitejších objektoch. Okrem dokonalého výsledku poteší každého aj vysoká úspora nákladov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 50% do 80% oproti iným metódam sanácie muriva.

AQUAPROTECT nano® je určený na vytvorenie neprekonateľnej chemickej bariéry proti vzlínajúcej vode v murive nad úrovňou terénu. Jeho aplikácia je možná do tehlového, hlineného, kamenného, zmiešaného alebo betónového muriva.

Injektážny krém AQUAPROTECT nano® je svojím zložením účinnej látky kremíka / silanu až 85%,  úplnou špičkou na trhu.

  krémová injektáž muriva

  Krém AQUAPROTECT nano® má tixotropné vlastnosti, takže pozvoľne mení svoje skupenstvo z pevného na kvapalné, postupným dokonalým prenikaním i do tých najmenších kapilár muriva.
  Táto vlastnosť krému je zábezpekou toho, že prenikne i do tých najmenších mikropórov muriva, kam by za iných okolností mala tendenciu vzlínať voda. Tieto mikropóry následne obalí a dokonale hydrofobizuje.

   injektaz-muriva-rodinny-dom-grizzly

   Injektáž vlhkého muriva

   Injektovanie muriva je jeden z najbežnejších metód odvlhčovania vlhkých stien.

   Pred začatím injektáže je nutné zhodnotiť aktuálny stav omietkových vrstiev. Pokiaľ sú tieto dlhodobo vystavené vzlínajúcej vlhkosti, treba osekať omietky. V prípade, že je omietka pevná a vlhkosťou trpí len pomerne krátky čas, osekanie omietok nemusí byť nutným krokom. 

   Vŕtanie otvorov sa vykonáva vodorovne v osových vzdialenostiach po cca 10 cm, do vopred zvolenej maltovej škáry.

   Výška línie vyvŕtaných otvorov je max. 100 mm nad vnútornou podlahou alebo vonkajšou pochôdznou plochou pri podpivničenom objekte.

   Krémovú injektáž možno vykonávať z vnútornej alebo vonkajšej strany stavby bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na požadovaný výsledok injektáže.

   Po vyvŕtaní otvorov vrtákom s priemerom 14 mm jednotlivé dutiny vyčistíme od nečistôt a jemného prachu. 

   Ako ďalší úkon sa aplikuje už samotný injektážny krém alebo emulzia. Krém musí byť dôkladne vyplnený na 100% objemu vrtu, inak sa znižuje účinok hydrofóbnej clony.

   Po vykonanej injektáži muriva je vhodné utesniť otvory na zamedzenie možných únikov krému. Na toto utesnenie injektážnych dutín používame zátky vyrobené z extrudovaného polystyrénu.

    aplikácia injektážneho krému Aquaprotect nano

    Ako postupovať po vykonaní injektáže muriva

    Po vykonaní krémovej injektáže je niekoľko možností ako postupovať ďalej.

    • Pokiaľ majiteľ nie je limitovaný časom sanácie domu, odporúčame počkať, kým sa zvyšná vlhkosť v nainjektovanom murive prirodzene odparí a následne naniesť na murivo klasické stavebné materiály.
    • Pokiaľ majiteľ objektu potrebuje sanáciu ukončiť čo najskôr, odporúčame vybrať si z dvoch nižšie popísaných postupov, s ktorými máme ako realizačná firma dlhoročné skúsenosti s výbornými výsledkami.
    Použitie tlakovej omietky AQUAPROTECT SAN-STOP v dvoch krokoch

    Prvý jednoduchší spôsob osanovania muriva spočíva v tom, že na odhalené plochy sa nanesie tlaková omietka AQUAPROTECT SAN-STOP v dvoch krokoch. Prvá vrstva musí mať 5-8mm a je aplikovaná na murivo ako adhézny mostík. Po jej vyzretí sa nanesie finálna vrstva, ktorá by mala mať aspoň 10mm.

    Hydroizolačný a sanačný omietkový systém

    Zložitejší spôsob sanácie plôch muriva,ktorý odporúčame, je naniesť na odhalené plochy muriva hydroizolačný a sanačný omietkový systém. Vo výške injektážnej clony (max 10cm nad ňu) sa vykoná postrek pomocou Kiesol Standart od nemeckého výrobcu stavebnej chémie Remmers, následne sa štetkou nanesú dve vrstvy hydroizolačnej stierky Sulfatexschlämme. Do druhej vrstvy stierky sa za čerstva aplikuje sanačný špric Vorspritzmoertel. Týmto špricom ošetríme aj všetky ostatné odhalené časti muriva, kde sme predtým kvôli degradácii muriva omietku osekali. Po zaschnutí špricu nanesieme vysokoparopriepustnú sanačnú omietku AQUAPROTECT SAN-S. 

    Naše projekty

    tlaková injektáž ?<br />
proti zemnej a vzlínajúcej vlhkosti a priesakom vody v trhlinách a pracovných a dilatačních špárach, betónových a železobetonových konštrukciach v podzemných stavbách

    Kaplnka sv. Urbana v Močenku

    V lete 2022 sme na kaplnke vykonali dvojradovú chemickú injektáž muriva s použitím injektážneho krému AQUAPROTECT nano®

    injektaz-muriva-zs-vrutocka-bratislava

    ZŠ Vrútocká v Bratislave

    Komplexná sanácia prostredníctvom aplikácie vnútorného aj vonkajšieho sanačného a hydroizolačného systému.

    injektáž vlhkých múrov od profesionálov. GRIZZLY

    Injektáž múrov bytových domov v Holandsku

    Chemická injektáž múrov na bytových jednotkách v Holandsku, ktoré mali problém so vzlínajúcou vlhkosťou v stenách.

    Vyžiadajte si cenovú ponuku na 0915 259 998