Chemická injektáž múrov na bytových jednotkách v Holandsku, ktoré mali problém so vzlínajúcou vlhkosťou. Injektáž múrov sme vykonali s krémom AQUAPROTECT nano na vytvorenie neprekonateľnej chemickej bariéry proti vzlínajúcej vode. Účinnú izoláciu proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti možno vytvoriť injektážnou emulziou, ktorá sa po vniknutí do muriva cez injektážne vrty dostane do okolitých kapilár a po zreagovaní vytvorí v murive vodonepriepustnú izoláciu.

Naša práca a materiál, s ktorým pracujeme sú známe aj ďaleko za našimi hranicami, kde dokážeme zákazníkom ponúknuť vysokú kvalitu odvedenej práce a spoľahlivosť.

 

Galéria obrázkov