Izolácia muriva metódou podrezania s reťazovou pílou

Vhodné pre bežné typy muriva ako tehla, porobetón, škvára.

Ide o 100% zastavenie vlhnutia múrov s doživotnou zárukou

Pred začatím prác sa zvolí rezná špára, buďto vo výške pôvodnej hydroizolácie, alebo podľa požiadaviek zákazníka – v ideálnom prípade tak, aby rez výškovo neprečnieval nad zmýšľanou pochôdznou výškou interiéru a zároveň sa nenachádzal nižšie ako pochôdzna výška podkladového betónu.

Po určení výšky reznej škáry sa začne po úsekoch podrezávať murivo (po metri alebo menej – záleží od súdržnosti muriva). Následne sa do voľnej reznej škáry vloží certifikovaná 2mm hrubá hydroizolačná fólia AQUAPROTECT xPE  (Táto fólia nieje vyrábana z recyklátu)

V prípade nesúdržnosti muriva (degradovaná malta, pojivo hlina) sa následne po podrezaní
cca 40cm úseku muriva zarazí špeciálna izolácia AQUAPROTECT lockSHIELD.

Pri vkladaní fólie AQUAPROTECT xPE sa nad fóliu zarážajú polypropylénové stabilizačné doskové kliny AQUAPROTECT xSTABIL.
Kliny sú konštruované na únosnosť viac ako 500kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky
ton. Tie zabezpečia murivo proti akémukoľvek pohybu. Kliny už v škáre ostávajú. Takto sa
postupne murivo podrezáva s 5-10cm presahmi fólií cez seba.

comer E21 podrezávanie domu odvlhčenie

Po podrezaní celého objektu sa potom škára tlakovo obojstranne vyplní špeciálnou
maltou AQUAPROTECT FIX, ktorá je ako priamo určená na tento typ práce.

Životnosť systému AQUAPROTECT je viac ako 100 rokov vďaka používaným materiálom a dobe ich rozkladu.

Systém má 100% a okamžitú účinnosť nakoľko po realizácii prichádza k okamžitému zastaveniu vzlínajúcej vody a vysychaniu muriva.

Naše projekty

materska-skolka-trnavka-podrezanie-muriva

Materská škôlka v Trnávke

Na materskej škôlke v Trnávke sme realizovali úplné podrezanie objektu postaveného z pálených tehál. Ako hydroizoláciu sme použili 2mm hrubú LDPE fóliu.

duslo-sala-podrezavanie

Laboratórne priestory v areáli DUSLO a.s.

Vlhnúce murivo bolo potrebné komplet podrezávať s následným vložením LDPE izolácie. Spolu bolo na objekte 120m2 muriva ( 260 bežných metrov )

materska-skola-komoca-podrezanie

Materská škola v obci Komoča

Odizolovanie muriva od vzlínajúcej vlhkosti bolo zrealizované podrezaním muriva elektrickou pílou s vídiovou reťazou a následným vložením 2 mm LDP fólie.

Vyžiadajte si spracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Našu prácu berieme veľmi zodpovedne. K zákazníkovi pristupujeme s ohľadom na jeho individuálny problém a navrhneme najefektívnejšie riešenie jeho problému so vzlínavou vlhkosťou.
Doba podrezania rodinného domu u nás je 1 až 2 dni. Kontaktujte nás za účelom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.