Máte problémy so zatekajúcou vodou v pivnici alebo v suteréne ?

V tomto blogu sa budeme venovať veľmi častému problému a to zatekaniu vody do pivnice alebo podzemného suterénu. Mnohokrát ide o dosť zložitý problém, ktorého príčinou môže byť hneď niekoľko dôvodov. V prvom rade si treba uvedomiť, že v suteréne hovoríme mnohokrát o tlakovej vode.

Tieto problémy sú mnohokrát zapríčinené so zle navrhnutou skladbou hydroizolácie pri stavbe objektu alebo sa môže jednať o starý objekt, kde pôvodná izolácia zdegradovala (tomuto sa budeme venovať na konci článku)

Tlakovú vodu v suterénoch rozdeľujeme do 3 kategórií :

  • Dažďová voda
  • Spodná podzemná voda
  • Podzemná tečúca voda (vo svahu)

Pri riešení problému je vždy veľmi dôležité vedieť o aký typ tlakovej vody ide nakoľko je potrebné použiť iné technologické postupy na vyriešenie problému.

 

Dažďová tlaková voda sa správa úplne inak ako vzlínajúca voda v múroch nad úrovňou terénu. Pri tomto probléme sa zo strany exteriéru dostáva dažďová voda do vzduchových medzier kde je dostatočný priestor pre vytvorenie vodného stĺpca a ten následne tvorí tlak vody na murivo. Tento tlak je mnohokrát silnejší ako spoje na existujúcej hydroizolácii a voda sa následne dostáva do stavebných konštrukcii. Identifikácia tohto problému je veľmi jednoduchá, keď sa Vám objaví voda v pivnici vždy po dažďoch tak sa jedná o tlakovú vodu spôsobovanú dažďovou vodou. Väčšinu týchto problémov je možné odstrániť vysokotlakou PU injektážou, kde je veľmi dôležitým faktorom správne navrhnutý projekt injektovania. Viac o tejto službe nájdete tu: https://podrezavaniemuriva.sk/ponuka-podrezavania-stavby/tlakova-injektaz-muriva/

Alebo nás môžete kontaktovať telefonicky na 0905 462 041

Spodná podzemná voda sa nachádza prakticky všade na celom území a ide tu o to ako blízko táto voda vystúpi k Vášmu suterénu alebo pivnici. Tento jav sa môže udiať raz za pár rokov ale niekedy aj pár krát za rok. Problémy s tlakovou spodnou vodou sú väčšie ako pri dažďovej vode a ich riešenie je náročnejšie.  Riešenie týchto problémov závisí hlavne od stavebnej a terénnej dispozície objektu. Mnohokrát je potrebná kombinácia viacerých metód ako vysokotlaká PU injektáž, inštalácia prepadových jám s vhodným depresným kuželom, kvalitne vytvorená drenáž suterénu. Pred vhodným výberom postupu je vždy potrebná aj obhliadka objektu na základe ktorej sa celý stav posúdi a následne sa navrhne vhodný technologický postup. Pre viac informácií nás kontaktuje na 0905 462 041

Podzemná tečúca voda, ide o menej zriedkavý pojem a s týmto problémom sa môžete stretnúť v horách alebo vo svahovitých terénoch. Mnoho ľudí si myslí, že nemôže mať problémy s vodou pivnici, ak majú objekt postavený v kopcoch (horách) , opak je však pravdou. V tomto prípade nejde podzemné vody  ale podzemné tečúce pramene. Mnoho krát sa stane, že objekt je postavený vo svahu a základy siahajú až po nepriepustný íl alebo horninu. Na tejto hornine sa nachádza ešte vrstva priepustnej zeminy na ktorej sa nachádza vegetácia. A presne medzi touto vrstvou zeminy a horniny dokáže tiecť voda, ktorá sa môže tvoriť po roztopení snehu v horách alebo po výdatných dažďoch. Táto voda nie je viditeľná na povrchu zeminy, tečie nad nepriepustnou horninou a v tom mieste, kde naráža na základy objektu alebo do suterénu prichádza k prenikom vody do objektu a jeho zaplaveniu. Riešenie týchto problémov závisí hlavne od stavebnej a terénnej dispozície objektu. Mnohokrát je potrebná kombinácia viacerých metód ako odkopanie objektu a kvalitne vytvorená drenáž suterénu, vytvorenie kvalitnej zvislej a vodorovnej izolácie nosného muriva. Pred vhodným výberom postupu je vždy potrebná aj obhliadka objektu na základe ktorej sa celý stav posúdi a následne sa navrhne vhodný technologický postup. Pre viac informácií nás kontaktuje na 0905 462 041

Stavebné chyby zapríčiňujúce vnikanie vody do suterénov. 

Úplne najčastejším problémom je masívne používanie nopovej fólie po obvode nosného muriva. Požitie tejto fólie nemá žiadne opodstatnenie a je najčastejším problémom havarijného stavu pri vnikaní vody do suterénu. Táto fólia vytvára zbytočný medzipriestor plný vzduchu medzi zeminou a obvodovým múrom. Mnoho ľudí ešte obsype objekt kamenivom, čo má za následok ešte väčšieho vzduchového priestoru, ktorý sa počas dažďov naplní vodou. Mnoho ľudí takto vytvorí bazén okolo domu a potom čelí vnikaniu vody do suterénu.  Tieto nopové fólie, sú mnohokrát napojené na nesprávne vyhotovené drenáže . Častým problémom drenáži okolo domu je ich nesprávna výška voči základovému pásu, zle odvodnenie do poddimenzovaných vsakovacích jám, ich upchatie zeminou, ich zalomenie počas zásypu.

Aké je ideálne riešenie hydroizolácie suterénu pri stavbe alebo sanácii objektu ? Je potrebné vytvoriť kvalitnú zvislú hydroizoláciu okolo domu od základového pása až 20cm nad úroveň terénu, túto izoláciu ochrániť geotextiliou a prípadne styrodurom ktorý sa prikladá počas zásypu. Ako zásyp je potrebne použiť hutnú alebo ílovitú zeminu bez kameniva. V žiadnom prípade nevytvárať prechod (nopovou fóliou) pre zvádzanie vody ku základom domu !

Ak sa jedna o novostavbu tak je vhodné použiť zemné PVC fólie ktoré treba pozvárať a vždy vykonať skúšku iskrením – takto vykonaná hydroizolácia je odolná na 100% voči všetkým typom tlakovej vody a je zárukou dlhodobej istoty. Pri zásype treba dbať na vysokú ochranu proti poškodeniu tejto izolácie a treba aj počítať s poklesom zeminy z dôvodu jej usadnutia čo môže byť 10cm na 100cm.