Certifikáty a osvedčenia platné pre podrezávanie vlhkého muriva

Sme držiteľmi certifikátov kvality ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 vydaných nemeckou akreditačnou spoločnosťou TÜV SÜD. Bola nám udelená licencia pre sanáciu muriva od Slovenskej komory pre sanáciu muriva. Sanačné práce vykonávame kvalitne, precízne a podľa schválených technologických postupov. V oblasti odizolovania múrov z dôvodu vzlínajúcej vlhkosti máme viac ako 20 ročné skúsenosti.

aquaprotect_nano_vyhlasenie_o_zhode

Vyhlásenie o zhode

AQUAPROTECT Nano Cream

Všetky produkty AQUAPROTECT sú testované a schválené podľa predpisov CE. Produkt vyhovuje požiadavkám smerníc, ako je uvedené vo vyhlásení, a podľa štandardov, ako je požadované. AQUAPROTECT Nano krém je určený pre beztlakovú injektáž na vytvorenie neprekonateľnej chemickej bariéry proti vzlínajúcej vode.

Vyhlásenie o zhode

AQUAPROTECT xPE Shield

Polyetylénová fólia na sanáciu muriva AQUAPROTECT xPE Shield vyhovuje požiadavkám smerníc EÚ, ako je uvedené vo vyhlásení, a podľa štandardov, ako je požadované.

polyetylénová fólia na sanáciu muriva AquaProtect xPE Shield
AQUAPROTECT FIX, špeciálna malta pre výplň reznej škáry pri sanácii muriva

Vyhlásenie o parametroch

AQUAPROTECT FIX

Parametre výrobku – Špeciálna malta pre výplň reznej škáry pri sanácii muriva AQUAPROTECT FIX sú v zhode s deklarovanými parametrami.

Vyhlásenie o parametroch

AQUAPROTECT xSTABIL

Parametre výrobku – Polypropylénové doskové kliny pre sanáciu muriva  AQUAPROTECT x STABIL sú v zhode s deklarovanými parametrami. Polypropylénovové doskové kliny sú určené na priebežné zaisťovanie muriva proti dosadaniu pri sanácii muriva formou pod rezania muriva.

polypropylénové doskové kliny pre sanáciu muriva Aquaprotect xSTABIL
izolovanie základov domu ISO certifikát 9001

ISO 9001:2016

Cieľom spoločnosti GRIZZLY professional s.r.o. je uspokojovať potreby zákazníkov v maximálnej miere. Kvalita je jednou zo základných požiadaviek kladených na poskytované služby a dodávaný tovar.

Preto sa v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2016, v oblasti Vývoj, výroba a predaj technologických zariadení.

Certifikáciu, ako aj recertifikáciu systému manažérstva kvality vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia.

ISO 14001:2016

Výsledkom udržiavania a rozvoja Systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) je zvyšovanie environmentálnej bezpečnosti pri triedení a manipulácii s odpadmi, zlepšovanie kvality pracovného a životného prostredia spoločnosti GRIZZLY s.r.o., zefektívnenie a zosúladenie využívania surovinových a materiálových zdrojov, investícií a technologického rozvoja, ktoré svojou podstatou napĺňajú význam globálnej koncepcie trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť GRIZZLY s.r.o.  zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2016 v oblasti: Vývoj, výroba a predaj technologických zariadení.

Certifikáciu systému environmentálneho manažérstva vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

podrezanie domu ISO certifikát 14001
podrezávanie domu ISO certifikát 45001

STN ISO 45001:2019

V snahe dosiahnuť a zabezpečiť vhodný systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa spoločnosť GRIZZLY s.r.o. rozhodla zaviesť systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa štandardov STN ISO 45001:2019. Implementácia požiadaviek normy STN ISO 45001 pôsobí ako účinný samoregulujúci a pružne reagujúci systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Splnenie požiadaviek normy STN ISO 45001:2019 bolo preukázané, na základe čoho vydal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. dňa 10.11.2022 certifikát preukazujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti: Vývoj, výroba a predaj technologických zariadení.

Bola nám udelená licencia pre sanáciu muriva od Slovenskej komory pre sanáciu muriva. 

O odbornosti spoločnosti svedčí aj množstvo ďalších licencií a odborných oprávnení našich zamestnancov na výkon činnosti.

Vyžiadajte si spracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Našu prácu berieme veľmi zodpovedne. K zákazníkovi pristupujeme s ohľadom na jeho individuálny problém a navrhneme najefektívnejšie riešenie jeho problému so vzlínavou vlhkosťou.
Doba podrezania rodinného domu u nás je 1 až 2 dni. Kontaktujte nás za účelom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.