Podrezávanie muriva – Žilina

Sme profesionáli na podpílenie domu a injektáž muriva. Ponúkame trvalé zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov. Žilina a okolie

Aj v Žiline a okolí sa nájde veľa objektov, ktoré sú poznačené vplyvom vody a vlhkosťou. Tento stav však nijako neprispieva k zdravému bývaniu a používaniu stavebného objektu. Aby sa tento stav zvrátil, je dôležité izolovať základy proti vlhkosti.

Pri riešení izolácie vlhkých múrov treba byť opatrný. Podrezanie muriva je zásahom do stavebného objektu. Ide však o nutnú investíciu do zdravia a vôbec zachovania stavby samotnej.

Spoľahnite sa na profesionálov v oblasti podpilovania domu  s dlhoročnými skúsenosťami. 

 

Metóda odstránenia vlhkosti z domu sa nastavuje na mieru pre každý dom, či iný objekt. Jej súčasťou je veľmi podrobná obhliadka domu. Odstránenie vlhkosti z múrov domu je obvykle kombináciou dvoch aj viacerých metód.

 • izolácia muriva podrezaním reťazovou motorovou pílou
 • izolácia muriva podrezávaním pílou s diamantovým lanom
 • izolácia muriva vkladaním nerezových plechov
 • injektáž muriva na vytvorenie neprekonateľnej chemickej bariéry proti vzlínajúcej vode v murive

Postup podrezania múrov

 • Ako prvé sa určí pracovná výška rezu, čo najbližšie k existujúcej podlahe.
 • Nasleduje podrezávanie stien reťazovou motorovou pílou, resp. pílou s diamantovým lanom.
 • Po každom cca 1 metre sa vypílená drážka vyčistí od opadaného materiálu a následne sa vloží LDPE fólia, ktorá bráni prenikaniu vody i radómu.
 • Takto odizolovanú stenu je potrebné podložiť takzvanými statickými klinmi, ktoré bránia sadaniu muriva.
 • Pokračujeme po celej šírke podpilovanom úseku.

Podpílenie domu  za dobrú cenu – Žilina

Ponúkame 100% a okamžité zastavenie vlhnutia múrov. Ročne zrealizujeme viac ako 200 projektov po celom Slovensku, vrátane Žiliny a okolia. Podpilovanie vlhkých múrov vykonávame na kultúrnych pamiatkach, sakrálnych stavbách, rodinných domoch, bytových domoch, administratívnych objektoch, obecných úradoch, školách a podobne.

Pri podrezávaní muriva používame najkvalitnejšie materiály.

Výberom našej spoločnosti pre sanáciu Vášho objektu získate istotu profesionálne odvedenej práce s  použitím certifikovaných materiálov.

Naši zákazníci obdržia certifikát na vykonané sanačné práce s garantovanou zárukou 100 rokov proti opätovnému vlhnutiu muriva. 

Sanačné práce vykonávame kvalitne, precízne a podľa schválených technologických postupov.

 

Podpilovanie domu - Podrezávanie muriva - Žilina

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Mikuláš
 • Martin
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina

Spôsoby sanácie

podrezavanie-reťazovou-pílou

Izolácia muriva metódou podrezania reťazovou pílou

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Práce sa začínajú určením výšky, v ktorej sa bude podrezávať murivo.
Následne sa začne rezať drážka reťazovou pílou v celej šírke muriva.

 

 

podrezavanie-diamantovym-lanom

Izolácia muriva metódou podrezania diamantovým lanom

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou. Bez problémov prerežeme betón s armatúrou, skalu, žulu… Diamantové lano je chladené vodou. Nakoľko disponujeme strojom s najdlhšou slučkou diamantového lana na trhu, je možné rezať aj bez použitia vody.
podrezavanie-diamantovym-lanom

Izolácia muriva pomocou chróm niklových plechov

Vlnité izolačné plechy z nehrdzavejúcej chróm-niklovej ocele sú strojne zarážané do muriva bez toho, aby dochádzalo k otváraniu muriva. Vytvárajú kapilárne nepriepustnú uzáveru proti zemnej vlhkosti. Vhodné najmä pre domy z nepálenej tehly alebo nabíjanej hliny, nakoľko nedochádza k žiadnemu sadaniu muriva.

Injektaz_muriva_Grizzly

Injektáž muriva

Sanáciu starých objektov s problémom vlhkosti a tlakovou vodou v suterénoch dokážeme riešiť vhodnu injektážou. Veľmi častým problémom je vnikanie vody do priestorov, ktoré sú pod úrovňou terénu.  Tieto preniky vody je možné zastaviť vysokotlakovými injektážami na báze dvojzložkového polyuretánu alebo akrylátu.

Mauzóleum vo Viedni, Rakúsko

Vlhké múry na Mauzóleu vo Viedni spôsobovali  degradáciu tejto historickej pamiatky. Bolo potrebné odstrániť príčinu vlhnutia múrov, a to od základov. Murivo bolo najprv podrezané. Následné boli do drážky zasúvané xPE fólie a zarážané nerezové plechy. Takto sme...

Sanácia podzemných garáží v Business Hotel ASTRUM Laus

Sanácia podzemného parkoviska hotela ASTRUM Laus, ktoré sa nachádza na 2. podzemnom podlaží (vrátane výťahovej šachty). Podzemná voda sa tu nachádzala o 2,5 metra vyššie ako je podlaha na 2PP. Cez stavebný spoj medzi základovou doskou a stenou z betónu vnikala...

Podrezanie muriva bývalej budovy SAD v Dolnom Kubíne

Kompletné podrezanie muriva s diamantovým lanom v suteréne a s následným vložením novej xPE izolácie. Vonkajšia stena bola kompletne otryskaná na murivo a zaizolovaná striekanou bitúmenovou izoláciou proti tlakovej vode. Podrezaním muriva sa zabráni vode vzlínať...

Podrezanie muriva Bytového domu Tehelná 3, Pezinok

Na bytovom dome v Pezinku sme vykonali kompletnú sanáciu muriva formou podrezávania muriva, v kombinácii s injektážou muriva. Podrezaním muriva sa zabráni vode vzlínať murivom. Vlhkosť v interiéri znižuje kvalitu bývania, resp. znemožňuje využitie daného priestoru na...

Podpilovanie základov budovy denného stacionára v Galante

Podpilovanie základov budovy s ručnou strojovou pílou. V priebehu 2 dní sme vykonali odizolovanie muriva celej budovy denného stacionára v Galante. Ako materiál pre izolovanie základov bola použitá nová LDPE izolácia.   Galéria obrázkov [gallery columns="4"...

Sanácia skladu v DUSLO, a.s. Šaľa

Kompletná sanácia skladového priestoru v areáli DUSLO Šaľa. Budova skladu je postavená zo železobetónového skeletu s piliermi v kombinácii s tehlovým murivom na betónovej malte. Na pilieroch sa vykonala chemická injektáž pomocou AQUAPROTECT nano. Zvyšné murivo o dĺžke...

Podrezávanie budovy fary, Staré Hory

Ide o objekt farnosti v Starých Horách. Staré Hory sú na Slovensku známe ako katolícke pútnické miesto. Objekt sa podrezával s diamantovou lanovou pílou, nakoľko bolo nosné murivo tvorené tvrdou skalou. Pre budovy postavené z veľmi tvrdého materiálu je vhodná izolácia...

Sanácia muriva budovy Hasičskej zbrojnice

Počas rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice v Horných Salibách bolo potrebné vykonať podrezanie muriva z dôvodu vysokej zavlhnutosti. V spolupráci so spoločnosťou AVA stav sme vykonali kompletnú sanáciu muriva na objekte. Murivo bolo kompletne podrezané a bola vložená...

Injektáž múrov bytových domov v Holandsku

Chemická injektáž múrov na bytových jednotkách v Holandsku, ktoré mali problém so vzlínajúcou vlhkosťou. Injektáž múrov sme vykonali s krémom AQUAPROTECT nano na vytvorenie neprekonateľnej chemickej bariéry proti vzlínajúcej vode. Účinnú izoláciu proti vzlínajúcej...

Izolovanie muriva – Rodinný dom na južnom Slovensku

Problém s vlhnutím stien sme v tomto rodinnom dome vyriešili cez izolovanie múrov pomocou chróm niklových plechov. Murivo bolo z kameňa a bolo potrebné použiť diamantovú lanovú pílu. Následne sa do prerezanej drážky zarazil nerezový plech. Podrezávalo sa tesne nad...

Podrezanie domu Žilina – FAQ | Často kladené otázky

Aká je cena za podrezanie domu?

Cena za podrezanie múrov sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší, tým je cena vyššia, napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly.

Ďalším dôležitým faktorom pre určenie ceny je súdržnosť muriva. Ak je murivo nesúdržné a sype sa (napr. je lepené hlinou) – cena je vyššia.

Presnú cenu za podpilovanie vlhkých múrov Vám stanovíme po obhliadke objektu.
V prípade Vášho záujmu si s Vami radi dohodneme termín obhliadky objektu a následne predložíme cenovú ponuku stanovenú podľa Vašich individuálnych podmienok, pričom prihliadame aj na možnosti klienta. Je v našom záujme výjsť v ústrety s cenou tak, aby bol klient spokojný nielen s vykonanými službami, ale aj s cenou za podrezanie múrov.

Prečo steny vlhnú ?

Za všetkým stojí fyzikálny jav: Vodná vzlínavosť. Je to jav, pri ktorom voda stúpa v kapilárach a v póroch materiálu a tým sa prenesie do vašich múrov. Vlhké múry sú vhodným domovom pre množstvo plesní, ktoré sa usídlia na stenách vášho obydlia. S výskytom problematických plesní sa mnohí z vás už určite stretli, a to či už priamo alebo nepriamo vo svojom dome alebo v byte. Výskyt plesní v interiéri zásadným a negatívnym spôsobom ovplyvňuje naše zdravie, a preto by sme im v prípade ich výskytu mali venovať zvýšenú pozornosť.

Objavili sa mi vlhké škvrny kúsok nad podlahou. Prečo?

V niektorých prípadoch sa objavia majiteľom domu vlhké škvrny (mapy) niekoľko centimetrov nad podlahou. Mnoho z nich nevie pochopiť, ako to je možné, že tesne nad podlahou je stena suchá a škvrny sa objavia až o niekoľko centimetrov vyššie.

Príčinou tohto javu býva nanesená sanačná omietka alebo iná hydroizolácia od podlahy do určitej výšky. Niekedy sa ľudia snažia vlhké steny zakryť sanačnou omietkou, aby sa zbavili vlhkých stien. Toto riešenie je bohužiaľ neúčinné, nakoľko voda v stene bude stúpať dovtedy, kým sa neodparí. Čiže v praxi to vyzerá tak, že presne nad ukončenou sanačnou omietkou sa vytvárajú mokré mapy a škvrny, kde sa voda odparuje.

Odkopal som dom, vložil nopovú fóliu a steny sú stále vlhké. Čo s tým?

Pri tomto spôsobe treba brať do úvahy to, že obloženie základov domu nopovou fóliu je len zamedzenie vlhkosti spôsobenej dažďom. Prirodzená zemská vlhkosť a spodná voda sa aj tak dostanú do základov, kde budú vzlínať do stien a múrov.

Ďalším problémom je zle ukončená nopová fólia nad úrovňou terénu. Mnoho ľudí vyvedie nopovú fóliu nad terén, kde je voľne odstávajúca a pri daždi sa všetka voda stekajúca po stene dostane za fóliu a začne stúpať do stien.

Aké sú možnosti pre odstránenie vlhkosti zo stien?

Spoločnosť GRIZZLY professional s.r.o. disponuje všetkými 4 technológiami na odizolovanie muriva, a to Izolácia muriva podrezaním reťazovou pílou, Izolácia muriva podrezaním diamantovým lanom, Izolácia muriva pomocou chróm niklových plechov, Injektáž muriva.  Preto dokážeme podrezať všetky typy murív ako tehla, hlina, sklala, betón, škvára. Na určenie vhodnej techniky izolovania muriva je v prvom rade nutné odborné posúdenie muriva.

Ponúkame 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.

Môže dom na kopci vlhnúť?

Bežne sa v praxi stretávame so zákazníkmi, ktorí nerozumejú, ako je možné, že ich dom, stojaci na kopci, vlhne. Mnohokrát to je spôsobené tým, že pod domom sa môže nachádzať skalnaté alebo nepriepustné podložie, po ktorom steká podzemná voda a tá sa dostáva cez základy domu do múrov.

Vyžiadajte si spracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Našu prácu berieme veľmi zodpovedne. K zákazníkovi pristupujeme s ohľadom na jeho individuálny problém a navrhneme najefektívnejšie riešenie jeho problému so vzlínavou vlhkosťou.
Doba podrezania rodinného domu u nás je 1 až 2 dni. Kontaktujte nás za účelom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.