Na mnohých starších, aj keď pekných domoch sa bohužiaľ často stretávame s vlhkosťou stúpajúcou stenami. Vlhké murivo sa obyčajne objavuje z dôvodu nefunkčnej pôvodnej izolácie proti vlhku a vode, ale časté sú aj prípady, keď izolácia úplne chýba.

Účinkom stálej alebo časom nadobudnutej vlhkosti sa stavebné materiály rozpadajú a narušuje sa aj ich vonkajší vzhľad. Obývanie vlhkých miestností je pre ľudí nevhodné a podstatne rýchlejšie starne aj vybavenie a zariadenie domu. Nebezpečenstvo plesní spočíva predovšetkým v ich negatívnom pôsobení na zdravie človeka. Cieľom sanácie je zabezpečiť výrazné a trvalé zníženie obsahu vlhkosti v murive stavieb pomocou technických zásahov.

Na podrezanie tehlového muriva tohto rodinného domu v Palárikove sme použili reťazovú pílu. a následne bol domček izolovaný proti vlhkosti nerezovými plechmi (chróm-niklová oceľ). Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Nespornou výhodou tejto metódy je tiež jej rýchlosť (pri bežnom rodinnomdome do dvoch dní) a prijateľná cena, ktorá je z metód mechanického izolovania najnižšia. Ľahké je aj odstraňovanie „následkov“ – škára sa začistí a „zaštukuje“, stena sa namaľuje a práca je hotová.

 

Galéria obrázkov