Sanácia suterénnych priestorov na Základnej škole Vrútockej v Bratislave. Komplexná sanácia pozostávala z aplikácie vnútorného aj vonkajšieho sanačného a hydroizolačného systému. Osekanie omietok 80cm nad úroveň soľných výkvetov a máp vlhkosti. Vonkajší odkop do hĺbky 2 metre, demontáž vykurovacích telies a dočistenie špár v tehlovom murive. Do pripraveného muriva sa vo výške od podlahy cca 5cm navŕtali injektážne dutiny s priemerom 14mm a osovou vzdialenosťou 100-120mm. Následne sa do injektážnych dutín aplikoval tixotropný injektážny krém Kiesol C od výrobcu Remmers s garantovaným podielom aktívnej látky silan/siloxan min. 80%, ako aj penetrácia povrchu hydrofóbnym mineralizačným roztokom Kiesol Standart. Po injektáži sa v oblasti dutín aplikovala hydroizolačná stierka od značky Remmers – Sulfatexschläme. Potom bol na čerstvú stierku aplikovaný tesniaci tmel Dichtspachtel a následne opäť dve vrstvy stierky Sulfatexschläme, sanačný špric a v posledných krokoch sanačná omietka Sanierputz Altweiss v hrúbke 30-40mm a sanačný Feinputz. (Všetko od značky Remmers). Následne penetračný náter a dva nátery farieb s vysokou paropriepustnosťou.

Vonkajší hydroizolačný systém pozostával z výkopu do hĺbky až 2m. Očistenie muriva od vonkajších vrstiev. Hydrofóbny nástrek Kiesolom Standart.  Náter hydroizolačnej stierky. Aplikácia vyrovnávajúceho tmelu Dichtspachtel. Po vyzretí podkladu aplikácia v dvoch vrstvách bituménovej hydroizolačnej stierky Profi-Baudicht 2K. Aplikácia tepelnej izolácie styrodur a na ňu ochranná trojvrstvová fólia DS-Systemschutz s ukončovacími lištami.

Pred odovzdaním stavby bolo ešte nutné uložiť dažďové zvody, zasypať výkop, skultivovať okolie, a vyhotoviť dookola objektu nanovo betónové chodníky.

 

Galéria obrázkov