Komplexné podrezávanie muriva budovy Obecného úradu v Ľubietovej sme realizovali technológiou podrezania lanovou pílou. Bolo podrezaných cca 90 bm obvodového muriva (hrúbka 80cm) a cca 50bm vnútorných priečok. Objemovo asi v 50% prípadov sme museli pri izolovaní používať po podrezaní lanom zarazenie nerezových plechov, nakoľko nebolo možné pre nesúdržnosť muriva drážku dočisťovať a pripraviť na vloženie LDPE fólie.

 

Galéria obrázkov