Pri starších domoch sa často stretávame s nepríjemnými vlhkými mapami na stenách, čo súvisí so vzlínajúcou pôdnou vlhkosťou do muriva domu.
Majitelia rodinného domu v Bílkovych Humencoch chceli tento problém vyriešiť natrvalo. Navrhli a zrealizovali sme u nich podrezanie reťazovou pílou. Pre izoláciu a zamedzenie ďalšieho vlhnutia múrov sme do vyrezaných špár vložili polyetylénovú fóliu AQUAPROTECT xPE fóliu.

 

Galéria obrázkov