Všetky naše služby vieme poskytnúť aj na splátky cez spoločnosť QUATRO. Viac informácií tu : images

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.

comer E21 podrezavanie domu odvlhcenie

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky v ktorej sa bude podrezávať murivo.
Následne sa začne rezať drážka s karbid-volfrámovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva.
Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia typu LDPE.
Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie.
Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. 
Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa hustou flexibilnou maltovou zmesou. (nepoužívame pur penu! - nakoľko je ideálnym domovom pre mravčie kolónie)
Vďaka motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
 
Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, švárobetónové bloky
(Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu)
  • Hrúbka muriva 15 cm   =   10€ bm*
  • Hrúbka muriva 30 cm   =   20€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   25€ bm*
  • Hrúbka muriva 60 cm   =   30€ bm*
* bežný meter
Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.
(Ak potrebujete daňový doklad s DPH, kontaktujte nás. Faktúru Vám vystavíme z našej partnerskej firmy)

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S DIAMANTOVÝM LANOM.

diamantova lanova pila podrezavanie domu

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou. Bez problémov sa prerežie betón s armatúrou, skala, žula...
Pri tomto spôsobe je diamantové lano chladené vodou, niekedy aj 100L na 1 meter dľžky.
Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Po podrezaní muriva je postup rovnaký ako pri rezaní s reťazovou pílou: je vložená PE fólia, kliny a maltová výpľň.
Jednou z hlavných výhod je to že dokážeme podrezať murivo na úrovni podlahy.
 
 
Cena za rezanie diamantovým lanom sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší tým sú náklady vyššie.
Napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly 
  • Hrúbka muriva 30 cm   =   60€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   70€ bm*
  • Hrúbka muriva 60 cm   =   80€ bm*
  • Hrúbka muriva 80 cm   =   90€ bm*
  • Hrúbka muriva 95 cm   =   120€ bm*
* bežný meter
Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.
(Ak potrebujete daňový doklad s DPH, kontaktujte nás. Faktúru Vám vystavíme z našej partnerskej firmy)

 REZANIE DIAMANTOVÝM LANOM POD VODOU.

diamantova lanova pila rezanie pod vodou

Ide o technicky náročné podrezávanie pod vodnou hladinou. 
Špecialne vycvičení potápači umiestnia pod vodnou hladinou všetky pomocné kladky a pripravia objekt na rezanie.
Nad hladinou je umiestnený stroj ktorý ovláda špecializovaný pracovník.
  • Všetky tieto práce sú individuálne naceňované.