Dodatočná hydroizolačná clona na historickom kamennom dome v Bakaraci musela byť vykonaná vysekávaním muriva. Kamenné murivo bolo mimoriadne nesúdržné, vystavané s kameňom miestami o priemere viac ako 60cm. Vysekanie muselo byť robené vo viacerých fázach, po malých úsekoch, aby sa zásahom nemohla narušiť statika objektu. Ako izoláciu sme použili 2mm hrubú LDPE fóliu.

 

Galéria obrázkov